1990 - Lata dziewięćdziesiąte

Lata dziewięćdziesiąte to dalszy wzrost koniunktury na rynku, a więc i dynamiczniejsze przemiany w firmie.

W 1990 roku wybudowano i oddano do użytku pawilon handlowy przy ulicy Gumniskiej w Tarnowie, parterowy, murowany o zwartej zabudowie z innymi pawilonami. Powierzchnia użytkowa 2 wynosiła 36m .

Od 1 listopada 1990 roku do spółki przystępuje syn Krystyny – Tomasz Witek, który w ciągu 9 lat pracując w piekarni i ucząc się, zdobywa potrzebne doświadczenie i kwalifikacje: od czeladnika, mistrza piekarskiego do mistrza w zawodzie cukiernik – ciastkarz (1999 rok).

Ukończony kurs pedagogiczny daje mu też prawo do szkolenia uczniów. Powiększone o Tomasza „szefostwo” firmy dynamizuje jej rozwój. Rośnie liczba pracowników (w 1992 roku około 20 osób) pojawiają się odbiorcy hurtowi, dokonywane są nowe inwestycje modernizujące zakład i odpowiadające na potrzeby rynku, i tak:

  • w 1991 roku zakupiono silosy na magazynowanie mąki
  • w 1992 roku wybudowano i oddano do użytku budynek 2 piekarni o powierzchni 308 m wyposażony w piec ceramiczny RRK-32 o powierzchni wypiekowej 28m2, mieszałkę spiralną, 4 wózki kajnerowe włoskiej firmy „Mondial Forni”, elektryczną dzielarkę do bułek firmy „Erica”, dzielarko – bagieciarkę „Sigma”
  • w 1993 roku poszerzono działalność o produkcję cukierniczo – ciastkarską, a ze względu na brak powierzchni produkcyjnej, dokonano nadbudowy nad nowo powstałym budynkiem i w 1996 roku powstał dział cukierniczy o 2 powierzchni 308m

Rozpoczęcie działalności cukierniczej okazało się trafną decyzją. Zaczęto od wypieku ciastek drożdżowych i pączków około 2000 szt. na dobę, co było dużym sukcesem. Na rano sklepy firmowe i odbiorcy hurtowi mieli świeże pieczywo i gorące drożdżówk

Beata Warchoł

Beata Warchoł, absolwentka Akademii Rolniczej w Krakowie, posiadająca kwalifikacje pedagogiczne. W grudniu 1999 roku zdobywa uprawnienia w zawodzie cukiernik – ciastkarz.

Nowa nazwa firmy brzmi „Klich” Piekarnia Cukiernia K.Witek, T.Witek, B.Warchoł – spółka jawna. Został zmieniony wizerunek firmy, wprowadzono logo, prace biurowe zostały skomputeryzowane, zatrudniono główną księgową, ponieważ takie były wymogi rozliczeniowe działających firm.

Poszerzenie działalności oraz zwiększenie ilości odbiorców hurtowych zaowocowało zakupem szeregu maszyn i urządzeń do produkcji, samochodów do przewozu pieczywa i rozbudową zakładu.


Poszerzenie działalności oraz zwiększenie ilości odbiorców hurtowych zaowocowało zakupem szeregu maszyn i urządzeń do produkcji, samochodów do przewozu pieczywa i rozbudową zakładu.

Oto wykaz inwestycji z tego okresu:

  • 1994 rok – piec MH3CX z wyposażeniem Mondial Forni
  • 1994 rok – piec elektryczny Micro – cukiernia
  • 1993 rok – Mercedes dostawczy 409D z izotermą
  • 1994 rok – Star z izotermą
  • 1995 rok – Mercedes 410D z izotermą
  • 1996 rok – 2 sztuki samochód Lublin z izotermą
  • W 1995 roku wybudowano wiatę stalową ze świetlikami, która połączyła budynek starej piekarni nr 1 z nowo powstałym obiektem.

Prężny rozwój firmy został dostrzeżony nie tylko w kraju, ale i za granicą. W 1995 roku Krystyna Witek została zaproszona do USA na dwutygodniowe seminarium z zarządzania w agrobiznesie zorganizowanym przez Land O Lakes, Inc. Sponsorowany przez Amerykańską Agencją ds. Rozwoju Międzynarodowego. Ciekawostką dla wykładowców seminarium była firma „Klich”, która w 1995 roku miała 56 lat. W Ameryce taka forma prowadzenia działalności była rzadkością. Pobyt w USA, uczestnictwo w różnego rodzaju wystawach promujących nowości branżowe oraz liczne szkolenia sprzyjały dalszej modyfikacji zakładu. Zakupiono komorę fermentacyjną do wzrostu ciasta, mieszałkę i wózki. W 1995 roku zakupiono maszynę pakującą „Baby Pack” i w tym też roku wszedł na rynek chleb pakowany. Zakupiono również krajalnice do chleba jako wyposażenie sklepów firmowych a w 1998 roku wytwarzacz kwasów, w celu polepszenia jakości produkowanego chleba.

Kontakt

Napisz do nas

Dane firmy

06 - 22 poniedziałek - piątek
06 - 14 soboty

(+48) 014 626 78 81
fax.: (+48) 014 626 71 98

handel: handel@klich.com.pl
marketing: marketing@klich.com.pl
księgowość: ksiegowosc@klich.com.pl

33-101 Tarnów ul. Krakowska 253

facebook.com/piekarniaKlich

Co polecamy

Pieczywo żytnie
Pieczywo mieszane
Pieczywo pszenne
Pieczywo premium
Ciasta drożdżowe
Ciasta deserowe i torty
Ciastka
Galanteria Cukiernicza

Tutaj znajdziesz nasze produkty